Bezpečné branky

Fotbalové branky s kotvením do pouzder a volně stojící branky odpovídající požadavkům normy ČSN EN 748.
Stabilita, tuhost a pevnost konstrukce i součástí branky (háčky, sítě), certifikace.


Bezpečné branky s certifikací ČSN EN 748

Firma EUROGREEN dodává na český trh nejen fotbalové branky s kotvením do pouzder, ale také volně stojící branky odpovídající požadavkům technické harmonizované normy ČSN EN 748. Tato norma rozlišuje celkem čtyři typy branek, určuje požadavky na stabilitu, tuhost a pevnost konstrukce a součásti branky (háčky, sítě) a definuje i bezpečnostní rizika, která nejsou povolena. Udává požadavky na konstrukční materiály, rozměry a hlavně i zkušební metody a postupy pro certifikaci.

Vzhledem k široké nabídce našich branek nabízíme možnost nezávazné konzultace u zákazníka na místě a zpracování nabídky dle konrétních potřeb zákazníka.


  Vybrat si můžete z těchto variant:

  Fotbalové branky s kotvením do pouzder (nepřenosné)

  Bezpečné volně stojící (přenosné) branky  Fotbalové branky s kotvením do pouzder (nepřenosné)

  Fotbalové branky s volným zavěšením sítě - TYP 1

  Fotbalová branka typ 1 dle EN 748 s GS certifikací vyrobena dle předpisu FIFA a FAČR.

  Profil branky je oválný 105 x 100 mm, konstrukce je velmi tuhá skrze vnitřní profil a dvojitou drážku. Držáky sítě (háčky) jsou zapuštěny. Konstrukce volného zavěšení pro různé hloubky sítí se skládá ze 4 stabilních napínacích sloupků z hliníku, se zemními pouzdry, víčky a napínacími lanky.

  • Č.výr.: 0123 v rozích svařená, eloxovaná
  • Č.výr.: 0124 v rozích svařená, bíle lakovaná
  • Č.výr.: 0118 branka plně svařená, eloxovaná
  • Č.výr.: 0125 WM branka plně svařená, bíle lakovaná, toto provedení je již s integrovanými háčky
  • Č.výr: 0101 SimplyFix
  SimplyFix
  Profil 100x105 mm

  Fotbalové branky v zemních pouzdrech s horním ramenem sítě - TYP 2

  Bezpečná fotbalová branka typ 2 dle EN 748 s GS certifikací vyrobena dle předpisu FIFA a FAČR. Profil branky je oválný 105 x 100 mm, kontrukce je velmi tuhá skrze vnitřní dvojitou drážku profilu. Držáky sítě (háčky) jsou zapuštěny.

  BRANKY 7,32 x 2,44 m

  • Č.výr.: 0112 v rozích svařená, eloxovaná
  • Č.výr.: 0113 v rozích svařená, bíle lakovaná
  • Č.výr.: 0114 plně svařená, eloxovaná
  • Č.výr: 0101 SimplyFix

   JUNIORSKÉ BRANKY 5 x 2 m

  • Č. výr.: 0220 hliník, čtvercový profil 80 x 80 mm
  • Č. výr.: 0221 hliník, oválný provil 100 X 105 mm
  SimplyFix
  Profil 100x105 mm

   

     Bezpečné volně stojící (přenosné) branky

  Volně stojící (tréninkové) branky - rozložitelné - částečně svařené - TYP 3

  Branka typu 3 dle EN 748 s GS certifikací vyrobeno dle předpisu FIFA a FAČR. Branka s oválným profilem 105 x 100 mm, zadní ramena sítě z ocelové pozinkované trubky, konstrukce je velmi tuhá skrze vnitřní profi l a dvojitou drážku, držáky sítě (háčky) jsou zapuštěny.

  BRANKY 7,32 x 2,44 m

  • Č.výr.: 0142 1,5 m spodní hloubka sítě
  • Č.výr.: 0143 2,0 m spodní hloubka sítě

  JUNIORSKÉ BRANKY 5 x 2 m

  • Č. výr.: 0213 1,0 m spodní hloubka sítě
  • Č. výr.: 0214 1,5 m spodní hloubka sítě
  • Č. výr.: 0215 2,0 m spodní hloubka sítě

  Dodáváno se zemním kotvením ( kotevní spirály)– tzn. pro měkké povrchy.

  Na hloubku 1,5 m a 2 m lze použít mobilní závaží č. výr.: 0219 – vždy 2 ks na branku.

  Zemní kotvení
  Háčky
  Profil 100x105 mm

  Volně stojící branky (tréninkové) - plně svařené - TYP 3

  Fotbalová branky typ 3 dle EN 748 s GS certifikací vyrobena dle předpisů FIFA a FAČR.

  Branka i zemní rám jsou z oválného profilu 105 x 100 mm, konstrukce je obzvlášť tuhá skrze několikanásobný vnitřní profil. Branka je mimořádně tlustostěnná a plně svařená. Umělohmotné háčky zabraňují zranění.

  BRANKY 7,32 x 2,44 m

  • Č.výr.: 0144 1,5 m spodní hloubka sítě
  • Č.výr.: 0154 2,0 m spodní hloubka sítě

  JUNIORSKÉ BRANKY 5 x 2 m

  • Č. výr.: 0250 1,0 m spodní hloubka sítě

  • Č. výr.: 0255 1,5 m spodní hloubka sítě
  • Č. výr.: 0256 2,0 m spodní hloubka sítě

  Dodáváno se zemním kotvením (kotevní spirály) – tzn. pro měkké povrchy.

  Na hloubku 1,5 m a 2 m lze použít mobilní závaží č. výr.: 0219 – vždy 2 ks na branku.

  Háčky
  Profil 100x105 mm

  Fotbalové branky - plně svařené - mobilní - TYP 3

  Branka typu 3 dle EN 748 s GS certifikací vyrobena dle předpisu FIFA a FAČR. Branka má  oválný profil
  105 x 100 mm, její konstrukce je obzvláště tuhá díky několikanásobným vnitřním výztuhám. Zemní rám je z robustního profilu 75 x 50 mm, taktéž s drážkou pro uchycení sítě. Branka je kompletně svařená – s kolečky
  pro snadnou manipulaci.

  BRANKY 7,32 x 2,44 m                                   

  • Č.výr.: 0154-L 2,0 m dolní hloubka sítě, s kolečky

  JUNIORSKÉ BRANKY ECO 5 x 2 m

  • Č. výr.: 0255-L 1,5 m spodní hloubka sítě, s kolečky

  Dodáváno se zemním kotvením (kotevní spirály) – tzn. pro měkké povrchy.

  Na hloubku 2 m lze použít mobilní závaží č. výr.: 0219 – vždy 2 ks na branku.

  Profil zemního rámu 75x50 mm
  Háčky
  Profil 100x105 mm

  Fotbalové branky - plně svařené - mobilní s integrovaným závažím - TYP 4

  Branky typu 4 dle EN 748 s GS certifikací mohou mít také protizávaží integrované – jedná se o speciální profil příčníku zemního rámu, který se plní pískem a branka je vybavena kolečky pro snadnou manipulaci.

  SAFETY- FOTBALOVÉ BRANKY 7,32 x 2,44 m

  • Č.výr.: 0199 2,0 m spodní hloubka sítě

  MLÁDEŽNICKÉ SAFETY BRANKY 5 x 2 m

  • Č. výr.: 0200 1,5 m spodní hloubka sítě
  Příčník zemního rámu s kolečkem
  Háčky
  Profil 100x105 mm

  Stanovisko firmy EUROGREEN CZ s.r.o. k tzv. "bezpečným brankám"

  V souvislosti s těžkými a často tragickými úrazy způsobené fotbalovými brankami se vždy začne skloňovat téma „Bezpečná branka“. Bohužel jedná se o zavádějící a svým způsobem velmi nebezpečnou kampaň, která vytváří iluzi, že tyto branky v žádném případě nemohou nikoho zranit a dokonce je toto podvědomí ještě posilováno marketingově např. fotografiemi zavěšených osob na brankovém břevně, což je činnost při užívání branek jednoznačně zakázaná.

  Naopak na branky a jejich užívání by mělo být vždy nahlíženo jako na výrobek, který může ve zvýšené míře ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Všechny branky (a obzvláště mobilní) by měly být zkonstruovány, vyrobeny a užívány dle příslušné technické harmonizované normy (ČSN EN).

  ARGUMETACE:

  1. Zákon č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, jehož účelem je aby zajistil, v souladu s právem Evropských společenství, že výrobky uváděné na trh nebo do oběhu budou s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele (uživatele) bezpečné. Zákon dále říká, že pokud výrobek patří do kategorie, pro kterou je stanovena Evropská technická norma (EN) a kterou přejala i příslušná Česká technická norma (ČSN), musí takový to výrobek splňovat parametry této normy. V takovém to případě není ani možné aby si subjekt uvádějící výrobek na trh nebo do oběhu stanovil svá kritéria nebo aby naplnil kritéria, mimo normu, požadovaná zákazníkem.
  2. V případě fotbalových branek se jedná o ČSN EN 748 (obdobné normy platí i pro další sportovní mobiliář např. branky pro házenou EN 749, basketbalové konstrukce EN 1270, tenisové sloupky EN 1510 atd.).  Tato norma zná 4 typy branek – typ 1 „Branka v zemních pouzdrech s tzv. volným zavěšením sítí, typ 2 “Branka v zemních pouzdrech s pevným ramenem sítě“, typ 3 „Přenosná branka s povinností jí kotvit k podložce“ a typ 4 „Přenosná branka s protizávažím“. Norma udává i veškeré požadavky na stabilitu, tuhost a pevnost konstrukce a součástí branky (háčky, sítě) a vyjmenovává i bezpečnostní rizika (upevnění sítí a další nebezpečné součásti), které nejsou povoleny. Dále udává další parametry a požadavky, jako jsou konstrukční materiály, rozměry a hlavně pak i zkušební metody a postupy pro ověřování shody (certifikaci).
  3. Důležitou součástí této legislativy je i „Zákon č.22/1997 SB. o technických požadavcích na výrobky“. Tento zákon určuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob. Hlavně pak určuje, kdo vydává příslušné technické normy, kdo je oprávněn vydávat certifikaci a kdo je autorizovanou nebo akreditovanou osobou pro posuzování shody. Z toho jednoznačně vyplývá, že pouze akreditovaná pracoviště jako např. Státní zkušebna, DEKRA, TÜV a další, která obdržela příslušnou autorizaci, jsou oprávněna vydávat příslušné certifikace. Takovýto certifikát vydaný v jakékoliv zemi Evropského společenství má i platnost ve všech těchto zemích.

  Proto všechny poptávky popřípadě výběrová řízení by měla vyžadovat naplnění této legislativy, zejména splnění požadovaných parametrů příslušné technické normy. V případě VZ na fotbalové branky by zadavatel měl zadat, že požaduje branky dle ČSN EN 748, typ (1,2,3 nebo 4) a další specifikaci jako rozměry, konstrukční materiál, požadavek na upevnění sítě (háčky, bezháčkové úchyty, integrované háčky), provedení (např. rozebíratelné nebo plně svařené), u typu 4 např. zda má být protizávaží integrované nebo závěsné (mobilní), zda požaduje u přenosných branek kolečka pro manipulaci. Dále pak i obsah dodávky tzn. např. včetně dopravy, sítí, příslušnou dokumentaci, která musí obsahovat i návod a poučení o užívání. Dokonce by si měl, pro potřeby rozhodování výběrové komise vyhradit právo na to, aby nabízející dodavatelé své výrobky předvedli. Měl by požadovat buď certifikát od autorizované zkušebny, nebo prohlášení o shodě. Každý zákazník by si branky měl vybírat i branky dle dispozic svého areálu a způsobu jeho využívání. Např. veřejné a volně přístupné sportoviště (zde by měly být branky vždy nastálo ukotvené), veřejné sportoviště s dohledem, sportoviště pro organizovanou tělovýchovu atd.

  Nezávazná poptávka

  1
  Zasílat zpravodaj emailem
  captcha

  Kontaktujte nás pro více informací nebo cenovou nabídku

  Tel.: 412 379 115

  info@eurogreen.cz