SVĚT TRÁVNÍKŮ EUROGREEN
program pro sportovní kluby, golfová hřiště, komunální a zahradnické služby. 


1. 04. 2024 Společnost EUROGREEN s.r.o. bude vystavovat v Pardubicích

Přijďte nás navštívit na Celostátní...Více informací

5. 03. 2024 Lepší trávník a větší využití cíleného dosevu

Herní zatížení před zimou se již projevilo...Více informací

14. 02. 2024 Seminář "SEZÓNNÍ ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH TRÁVNÍKŮ"

EUROGREEN CZ pořádá v úterý 27.2.2024 ve...Více informací

Choroby trávníku

Sněžná plísnivost: plíseň sněžná (Monographella nivalis)

U plísně sněžné se jedná o mokrou hnilobu. Na začátku infekce se objevují malé, vodově šedé fleky o průměru 4-6 cm. Při rozšíření choroby mohou skvrny dosahovat až průměru 25 cm a jednotlivé skvrny se propojují. Na kraji skvrn se může tvořit tmavě hnědý okraj - aktivní zóna infekce. Při vysoké vzdušné vlhkosti se objevuje husté, vatovité, šedé až růžově zbarvené mycelium. Regenerace napadených trávníků začíná uprostřed skvrn.

Faktory podporující napadení:

 • střídání teplých a studených období, kdy si nestačí trávníky vytvořit plnou dormaci (zimní klid)
 • dlouhodobá vlhkost porostu (rosa, mlha), nedostatečná cirkulace vzduchu
 • špatně vysychavý povrch půdy (utužení, stálá vlhkost)
 • sněhová pokrývka na nezamrzlém povrchu
 • zakrytí porotstu listím, zbytky posečené trávy
 • příliš intenzivní péče na podzim, jednostranně vysoké dávky dusíku na podzim
 • nedostatek draslíku, vysoká hodnota pH
Tvorba mycelia při vysoké vzdušné vlhkosti
Spadané listí podporuje napadení
Infekce pod sněhovou pokrývkou
Zřetelně viditelný tmavě hnědý okraj

 

 

 

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis)

Nejprve se objevují malé, nepravidelné skvrny, které se s postupující infekcí zbarvují do světle hnědé barvy a později do barvy slámy. V napadených plochách se hojně vyskytují zdravé rostliny. Při vysoké vzdušné vlhkosti se ukáže růžově zbarvené vatovité mycelium. Na špičkách napadených rostlin se hromaděním ložiska mycelia tvoří typické červené porůžkaté struktury. Při teplotách od 16 až 22°C a vlhkém počasí může dojít k epidemickému napadení porostu. Při takovémto napadení celá plocha zčervená.

Faktory podporující napadení:

 • dlouhodobá vlhkost porostu (déšť, mlha, rosa, špatná technika závlahy)
 • nedostatečná a nepravidelná výživa (zejména nedostatek dusíku)
 • v některých letech se díky příznivým podmínkám pro patogena objevuje výrazné napadení kornatkou
Kornatka travní na nízce sečeném trávníku
Kornatka travní na zahradním trávníku

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades a.j.)

Čarodějné kruhy jsou způsobeny různými půdními houbami ze skupiny Basidiomyceta. Pro všechny je společnou vlastností tvorba kruhového mycelia, a tím tvorba typických příznaků. Pro lepší přehled se rozdělují původci čarodějných kruhů podle příznaků choroby na tři typy.
Typ 1 s dvěma souběžnými, tmavě zelenýmikruhy mezi nimiž je zóna s odumřelým trávníkem.
Typ 2 s tmavě zeleným kruhem a silnou tvorbou plodnic.
Typ 3 s kruhovitě uspořádanými plodnicemi.
U čarodějných kruhů může být v půdě zjištěno bělavé mycelium. Díky myceliu, které odpuzuje vodu, je potírání čarodějných kruhů velmi pracné. Nejdříve se musí vrstva mycelia v půdě mechanicky narušit (hloubkovou aerifikací, rycími vidlemi), a poté důkladně prolít vodou.

Faktory podporující napadení:

 • starší trávníky (5 až 8 let)
 • chudá a písčitá stanoviště
 • trávníky se silnou vrstvou plsti
Typ 1 s odumřelou zónou
Typ 2 s tmavě zeleným kruhem a silnou tvorbou plodnic
Typ 3 s kruhovitě uspořádanými plodnicemi
Typické světlé, silně vodoodpudivé mycelium

Škůdci v trávníku

Z živočišných škůdců můžeme jmenovat zejména hmyzí larvy, např. brouků (chroustovci, listokaz), tiplice bahenní (Tipula sp.) a muchnic (Biblio sp.). Larvy škodí trávníku požíráním kořenů, čímž dochází k nepravidelnému odumírání rostlin. Následné znatelné škody způsobují při hledání larem hejna vran či špačků. Dospělci zmíněných hmyzhích druhů žádné škody nezpůsobují. K potírání larev listokaze mohou být využita parazitcká háďátka, chemické přípravky jsou omezeně použitelné. Parazitická háďátka napadají jen larvy listokaze zahradního, proto je před aplikací nutné přesné určení škůdce. Biologické potírání škůdce pomocí háďátek je možné i u larev muchnic.

Larvy listokaze zahradního
Larva listokaze zahradního
Larva chroustka
Tiplice - vlevo dospělec, vpravo larva
Háďátka pro biologickou ochranu

Zaujalo Vás toto téma?
Registrujte se k odběru dalších zajímavých informací emailem.