SVĚT TRÁVNÍKŮ EUROGREEN
program pro sportovní kluby, golfová hřiště, komunální a zahradnické služby. 


8. 05. 2024 zahájení rekonstrukce fotbalového hřiště v Bruntále

V dubnu 2024 zahájila společnost EUROGREEN CZ s.r.o. rekonstrukci...Více informací

1. 04. 2024 Společnost EUROGREEN s.r.o. bude vystavovat v Pardubicích

Přijďte nás navštívit na Celostátní...Více informací

Válet, smykovat či jinak upravovat sportovní trávník?

Některá travnatá sportovní hřiště se v chladném období stávají nerovnými kvůli vlhkosti, mrazu a případně hrou. To je výzva pro správce hřiště, kteří jsou v této situaci pod stále větším tlakem trenérů a hráčů. Ti požadují ideálně rovný povrch. Nerovný povrch lze samozřejmě odstranit válcováním. V praxi je proto válcování často považováno za nezbytné "udržovací" opatření. 

Často se stává, že škody způsobené použitím válce jsou větší než užitek. Zejména na hlinitých a vlhkých půdách dochází k dalšímu namáhání a zhutňování. To se však netýká pouze hlinitých půd. I na vrstvách trávníku bohatých na písek zanechávají příliš těžké válce často hluboké zhutnění, které lze odstranit pouze nákladným  hloubkovým provzdušněním. Kromě toho jsou vyvýšené plochy válcem pouze široce stlačeny, prohlubně zůstávají buď nedotčeny, nebo jsou ještě více zhutněny směrem dolů. Proto by mělo být válcování prováděno pouze ve výjimečných případech:

 - Během cyklů mrazu a tání, když je trávník nadzdvihlý nad vegetační vrstvou. Zde válec přitlačuje drn k vegetační vrstvě a zvyšuje jeho pevnost ve smyku.

- Pro válcování by měl být použit hladký válec s maximální hmotností 150 kg na 1 m pracovní šířky. Válcování by se mělo provádět pouze za mírné vlhkosti půdy, nikdy ne za mrazu nebo extrémního vlhka.

Pravidelné smykování nebo bránování je mnohem lepší a účinnější než válcování. V závislosti na vlhkosti trávníku a půdy existují vhodné smyky nebo brány. Pravidelným bránováním nebo smykováním se do prohlubní dostává přebytečná zemina, např. trus žížal nebo zbytky ze hry. Povrch je rovnější. Pravidelným pískováním na jaře a na podzim dosáhnete rovnoměrnějšího povrchu, který je méně náchylný k nerovnostem.

 

Společnost EUROGREEN nabízí profesionální brány a rámy pro všechny povrchy sportovních hřišť: provzdušňovací brány a kartáčovací rám. Provzdušňovací brány jsou speciálně navrženy pro travnatá sportovní hřiště a kartáčovací rám je vhodný pro umělé trávníky i přírodní trávníky.

 

Podrobné informace o výrobku jsou k dispozici na adrese www.EUROGREEN.cz/kontakty

  

Obrázek 1: Provzdušňovací brány: ideální pro přírodní trávník

Obrázek 2: Kartáčovací rám: pro všechny povrchy sportovišť


Zaujalo Vás toto téma?
Registrujte se k odběru dalších zajímavých informací emailem.